Enerji Projeleri

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Detaylı Bilgi >>

Enerji Tesisleri Mühendislik Analizleri

Kısa devre etüdü, Röle koordinasyon koruma selektivite ve eğrilerinin analizi, Topraklama sistemi boyutlandırma ve sistem tasarımı, kablo kısa devre akım taşıma ve gerilim düşümü etüdü... Detaylı Bilgi >>

Fizibilite ve Lisans İşlemleri

Sirus Enerji, enerji üretim tesislerinin kurulum aşamasında fizibilite ve lisans alım hizmetlerini takip ederek müşterilerine sunmaktadır. Detaylı Bilgi >>

Röle Testleri

Elektrik tesislerinde 154kV-36kV-20kV-11kV-6,3kV Fider Rölelerine ilişkin akım test cihazı ile mühendislik kriterlerine göre röle testleri yapılmaktadır. Detaylı Bilgi >>

Taahhüt Hizmetleri

Sirus Enerji’nin öncelikli amacı, enerji sektöründeki taahhüt ve proje konularında yenilikçi, optimum çözüm odaklı, insana yatırım yapan bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmektir. Detaylı Bilgi >>

Enerji Santralleri Projelendirme

Projenin uygulanacağı alanın bağlı olduğu belediyeden idari izinlerini almak için gerekli hesap ve paftaların hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmesi Detaylı Bilgi >>

Elektrik Tesisleri Topraklama Testleri

SELVAZ ve Üç uçlu metodolojiye göre toprak geçiş empedansı, adım ve dokunma gerilimlerinin tespiti “Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği“ne ve IEEE standardına göre yapılmaktadır. Detaylı Bilgi >>

Lisanssız GES RES Kojenerasyon

Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında Elektrik Dağıtım Şirketinden bağlantı görüşünün yapılması TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nden proje onayının alınması ve tesisin kurulmasına müteakip kabul işlemlerinde hizmet vermekteyiz. Detaylı Bilgi >>

Referanslarımız

Güçlü referanslara sahip Sirus Enerji'nin ortakları mühendis olup şantiyelerde ve fizibilite çalışmalarının tüm evrelerinde bulunmuş bireylerdir. Detaylı Bilgi >>
SİRUS, çalışmalarını müşterilerinin yerine kendini koyarak yaptığı için "SİRUS yaparsa iyisini yapar." sözünü duymak bizim hazzımızdır. Detaylı Bilgi >>
Deneyimli bir ekiple yola çıkan SİRUS, ürün ve hizmet kalitesini maksimum düzeyde tutmayı bir ödev ve sorumluluk olarak belirlemiştir. Detaylı Bilgi >>
Sürdürülebilir ve birlikte büyüme esası ile hareket eden SİRUS Enerji, "müşteri memnuniyeti"ni üs esas olarak benimsemiştir. Detaylı Bilgi >>